Kutatás

A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI ÉS FILOZÓFIA INTÉZET TUDOMÁNYOS MŰHELYEI

Társadalomtudományi Kutatócsoport

A Kutatócsoportot a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének oktatói alapították 2012-ben. Célja a különböző történelmi korok társadalmi folyamatainak kutatása, feltárása, társadalomtörténeti megközelítésű interpretációja.

A Kutatócsoportot Dr. habil. Zsoldos Ildikó intézetigazgató vezeti, tagjai: Dr. Aszalós Éva, Dr. Buhály Attila, Dr. Gulyás László Szabolcs, Dr. habil. Kiss Lajos András, Dr. Óbis Hajnalka, Dr. Szabó-Zsoldos Gábor és Dr. Szoboszlay György Csaba.

A kutatócsoport megalakulása óta rendszeresen szervez társadalomtörténeti tematikájú tudományos konferenciákat, workshopokat: „Falak és választóvonalak a történelemben” (2012), „Waco / a félelem mítoszai” (2013), „Információ és társadalom” (2013), „Lezáratlan akták, viták a magyar és egyetemes történelemben” (2014), „Marginalitások: peremvidékek, peremhelyzetek” (2016), „Nők a kereszténységben” (2017), „Rejtőzködő szexualitás - titkolt identitás” (2017), „A Nagy Háború nagy tanulságai” (2018), „Drogok térben és időben” (2018), „A magyar arisztokrácia Trianon-traumái” (2020). Ezeknek a rendezvényeknek rendszeres résztvevői hazai és külföldi felsőoktatási intézmények, levéltárak, múzeumok kutatói is.

A Kutatócsoport tagjai számos társadalomtörténeti vonatkozású projekthez kapcsolódnak: OTKA-kutatások, Magyar Várostörténeti Atlasz Kutatócsoport, MNL Károlyi Kutatócsoportja.

Legfontosabb publikációk:
A konferenciákon elhangzott előadások részben konferenciakötetekben (pl. Falak és választóvonalak a történelemben. Nyh., 2014.; Az információ mikrotörténetéhez. Információtörténelem. Bp., 2015.), részben folyóiratokban (pl. Erdélyi Múzeum, Világtörténet, Médiakutató, Jel-Kép, Történelmi Szemle, Aetas, Századok, Gesta, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, stb.) kerültek publikálásra.

Jövőbeli tervek:
A kutatócsoport egyik célkitűzése a nemzetközi kapcsolatrendszer további erősítése.

 

Partium-történeti kutatások

A Történettudományi és Filozófia Intézet kutatási profiljának kialakításában az egyik fő szempont, hogy a születendő eredmények a régióban élők felé is értékként jelenjenek meg, ezzel is hozzájárulva a Nyíregyházi Egyetem szellemi tudásközpontként történő működéséhez.

Dr. Gulyás László Szabolcs, dr. habil. Zsoldos Ildikó és dr. Fazekas Rózsa 2004 óta végez Partium-történeti kutatásokat. A Kutatócsoport szoros szakmai kapcsolatban áll a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Partiumi Területi Kutatások Intézetével és a kolozsvári székhelyű Erdélyi Múzeum-Egyesülettel.

Legfontosabb eredmények:
Fejezetek írása A történeti Szatmár vármegye I. és II. kötetébe, az északkelet-magyarországi mezővárosi fejlődés sajátosságainak értékelése, forráskiadvány a báró Vécsey családról. Dr. Gulyás László Szabolcs Máramaros monográfiáját és dr. habil. Zsoldos Ildikó habilitációs értekezését (Hatalmi törekvések és politikai platformok Szatmárban az 1905-1906-os kormányzati krízis idején) az Erdélyi Múzeum-Egyesület adta ki. 2023-ban megjelent kötetek: Luby Géza politikai küzdelmei és Berettyóújfalu településtörténete a középkorban.

Jelenleg futó kutatási projektek:
Nyírbátor középkori településszerkezetével kapcsolatos kutatás; arisztokrácia-, illetve nemességkutatás: gróf Károlyi István, gróf Károlyi György társadalomtörténeti megközelítésű „totális életrajzának” elkészítése, a báró Vécsey család monográfiája.

 

Modern kori szélsőségek Kutatócsoport

A kutatócsoport a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének keretei között 2017-ben létrejött, a jelenkor és a közelmúlt politikai és vallási szélsőségeinek, a nemzetközi terrorizmus különböző aspektusainak vizsgálatára szerveződött tudományos műhely. A kutatócsoportot dr. Szoboszlay György Csaba főiskolai docens alapította és jelenleg három tagja van: az alapító mellett dr. habil. Kiss Lajos András és dr. Szabó-Zsoldos Gábor.

Legfontosabb publikációk:
Kiss Lajos András: Migráció, menekültválság, népességcsere, terrorizmus – hogyan éljünk apokalipszis idején? (A Liget folyóiratban megjelent cikksorozat)
Szoboszlay György Csaba: Az amerikai antiföderalista szélsőjobb jogi világképe, GlobeEdit, 2018.

Jövőbeli tervek:
A kutatócsoport egyik közeljövőbeli célkitűzése egy, a szélesebb közönséget megcélzó ismeretterjesztő előadás-sorozat beindítása.

A kutatócsoport kül- és belföldi szakmai kapcsolatainak kialakítása folyamatban van, mindenekelőtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoporttal.