Az intézetünkről

A Történettudományi és Filozófia Intézet 2011 júniusában jött létre a Nyíregyházi Főiskola két patinás tanszékének, az 1967 óta létező Történettudományi, valamint az 1992-ben alakult Filozófia Tanszék szervezeti kereteként.

Az Intézet felállítása természetesen nem érinti tanszékeink diszciplináris és oktatási önállóságát, ugyanakkor lehetőséget teremt a két egység jelentőségének, súlyának hatékonyabb megjelenítésére a Nyíregyházi Egyetem falain belül és azon kívül. Ennek szellemében került sor 2011. november 14-én az Intézet első konferenciájának megszervezésére, mely rendezvény alkalmat kínált oktatóink számára, hogy saját kutatási területeiket egy szélesebb, s nem csak a főiskola hallgatóiból verbuválódott közönség előtt bemutassák.

Az intézet vezetői

Dr. habil. Zsoldos Ildikó
főiskolai tanár
intézetigazgató

Dr. Buhály Attila
főiskolai docens
intézetigazgató-helyettes