Intézetünk hallgatóinak parlamenti látogatása

A Nyíregyházi Egyetem történelem szakos hallgatói Dr. habil. Zsoldos Ildikó tanárnőnek a dualizmus kori Magyarország parlamentarizmus-történeti kurzusa keretében látogatást tettek az Országházba. A látogatócsoportot Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, intézetünk docense vezette körbe a Parlamentben.