Értékkutatást végeztek oktatóink és tehetséges hallgatóink

Értékkutatást végeztek oktatóink és tehetséges hallgatóink

A Nyíregyházi Egyetem elhivatott oktatói és nappali tagozatos hallgatói a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány "Nyírségi Bokortanyák I." kutatásába kapcsolódtak be 2022. május első hetében, valamint szeptember utolsó hetében. 4 kisebb kutatócsoport képviselte egyetemünket, így egy országos kutatás részévé is válhattunk. Hallgatóink több képzési területről is aktívan teljesítették a kutatási folyamatot és a valódi terepmunkát, valamint a közös publikáció megírását és a dokumentumfilmben való szereplést is. A szociálpedagógia, a pedagógia alapszakról, s az osztatlan földrajztanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, valamint testnevelő tanári szakpár hallgatói végezték a terepen folyó szóbeli és írásbeli kérdezéseket.

Dr. Márton Sára, a Bessenyei György Tanárképző Központ főigazgatója csapatából Kiss Benjámin, Kovács Kinga és Peres István vettek részt a kutatásban. Bácskainé dr. Pristyák Erika, a Turizmus és Földrajztudományi Intézet oktatójának stábja Farkas Ákos, Gagna Bálint és Mihalik Martina hallgatókból állt. Nyilas Orsolya, az Alkalmazott Humántudományok Intézete oktatója Bácsi Anna, Iski Evelin, Oláh Dániel és Puskás Laura közreműködésével teljesítette a folyamatot. Körei László, a Történettudományi és Filozófia Intézet oktatója, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetője kutatócsoportját Vágner Norbert Krisztofer és Virágh Máté egyetemi hallgatók alkották.

Mind a Nyíregyházi Egyetem oktatói, mind pedig a hallgatók az összesen kéthetes kvantitatív kutatómunka és kvalitatív kutatás során megismerkedhettek az említett tájegység nemzeti hagyományaival, sajátos mikrovilágával és sokszínű értékeivel. A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány munkatársai és a szakmai szervezők elismeréssel szóltak a Nyíregyházi Egyetem oktatóinak és hallgatóinak csapatmunkáiról, melynek eredményeképp a kutatások feldolgozásával közös tanulmánykötetet is sikerült megírni, ezzel is erősítve a Nyíregyházi Egyetem regionális és országos ismertségét, s az indikátorok erősítését, így a publikációk és a hallgatói tehetséggondozás területeit is. 

Egyetemünk oktatói és hallgatói eredményesen prezentáltak az értékkutatás nyírteleki záró eseményén december 10-én, melyhez dr. Lezsák Sándor úr, az Országgyűlés alelnöke, az alapítvány elnöke és dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője, egyetemünk Történettudományi és Filozófia Intézetének docense is elismeréssel gratulált. Az értékfeltáró folyamatban megvalósult a hallgatói tehetséggondozás, a szociális és életviteli kompetenciák komplex fejlesztése, a szakmai személyiség gondozása, valamint egy átfogó érzékenyítés és attitűdformálás is. Ennek eredményeként a hagyományaink és társadalmi, történeti örökségünk, összetartozásunk iránti nemzeti érzésünk is erősödött. Megtisztelő volt számunkra munkánk végeredményeként a kötetet kezünkben tartani, s azokkal az emberekkel egy közös kulturális esten is részt venni, akik értékőrzőkként is hasznos információkkal, megélt tapasztalataikkal reprezentálták számunkra múlt-jelen és jövő idősíkjait - fogalmazták meg a kutatásban résztvevő oktatók és hallgatók.