Módszertanos TDK felhívás

FELHÍVÁS

 

a Nyíregyházi Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia

Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekciójában

való részvételre

 

A Nyíregyházi Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa ezúton meghirdeti Tanulás- és Tanításmódszertani és Tudástechnológiai Szekcióját. A szekció munkájába olyan hallgatókat várunk, akik érdeklődőek és elkötelezettek saját szakjuk tanítás- és tanulásmódszertani kérdései iránt, illetve késztetést éreznek az alábbi témakörök valamelyikéhez kapcsolódóan tudományos diákköri munkát végezni.

 

Tervezett, illetve javasolt témakörök

 1. A csecsemő- és kisgyermeknevelés pedagógiája
 2. A felnőttképzés módszertana
 3. A játék- és szabadidőszervezés módszertana
 4. A kutatásra nevelés pedagógiája
 5. A magyar, mint anyanyelv pedagógiája
 6. A sajátos nevelési igényűek pedagógiája
 7. A szakképzés pedagógiája
 8. A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata
 9. A távoktatás és a nyitott képzések pedagógiája
 10. A technikatanítás módszertana (benne: közlekedéspedagógia, háztartási ismeretek stb.)
 11. A tehetséggondozás pedagógiája
 12. A 6-10 éves kor pedagógiája
 13. Az alternatív oktatási és nevelési programok, módszerek tantárgypedagógiája
 14. Dráma- és színjátszás-pedagógia
 15. Egészség- és életmód-pedagógia
 16. Felsőoktatás-pedagógia
 17. Hit- és erkölcstan tanításának módszertana
 18. Humán- és társadalomtudomány-pedagógia (a történelem; az etika; az állampolgári ismeretek; a társadalomismeret; a hon- és népismeret; a filozófia; a gazdaságtan tanításának módszertana)
 19. Idegennyelv-pedagógia (benne: a magyar, mint idegen nyelv pedagógiája)
 20. Informatika-pedagógia (a számítástechnika és az informatika tanításának módszertana)
 21. Irodalompedagógia
 22. Kommunikáció- és médiapedagógia
 23. Környezeti nevelés – Fenntarthatóság-pedagógia, múzeumpedagógia, zoopedagógia
 24. Matematika tanítás módszertana
 25. Művészeti nevelés (ének-zenepedagógia; táncpedagógia; vizuális nevelés: képző- és iparművészet)
 26. Pedagógiai informatika (digitális pedagógia)
 27. Tantárgyközi integrációs szemlélet
 28. Természettudományos pedagógiák / Természettudomány-pedagógia / A természettudományi tárgyak pedagógiája (a természet- és környezetismeret; a fizika; a földrajz; a biológia; a kémia tanításának módszertana) pedagógiája

Mindezeken túl természetesen bármilyen olyan téma és kutatási terület szóba kerülhet, amelyik a hallgató szakjával kapcsolatos tanulás- és tanulásmódszertani területeket érint.

A szekció szoros együttműködésben áll a szaktanszékekkel, intézetekkel, azok tudományos diákköreivel, a hallgató témavezetője az adott szakos módszertanos kolléga vagy kollégák, ill. a téma kutatása tekintetében releváns oktató.

Megfelelő számú jelentkező esetén a szekció 2023. május 23-án 14 órától megrendezi a házi konferenciáját, amelyre előre is sok szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, illetve minden leendő TDK-zót! (A pontos helyszín és bővebb információk később…)

 

Jelentkezni lehet:

 1.  a saját tanszék / intézet módszertanos oktatójánál;
 2.  Dr. Buhály Attila szervezőnél (Történettudományi és Filozófiai Intézet, B ép. I. em. 177., vagy buhaly.attila@nye.hu )

 

Dr. Buhály Attila

koordinátor

 

NyE Történettudományi és Filozófiai Intézet

2023. 04. 26.