Intézetünk Tudományos Diákköri Konferenciája

1

2023. május 16-án (kedden) 14 órától a B223-as teremben a Történettudományi és Filozófia Intézet TDK ülést tartott, melyen hat hallgató mutatta be kutatási eredményeit. Két II. éves hallgató kutatásainak a kezdeti stádiumáról számolt be, a rendelkezésre álló forrásokról, a kutatásaik célkitűzéséről.

Balasa Bence: A vargyasi rovásfelirat értelmezési lehetőségei.

Konzulens tanár: Dr. Buhály Attila, főiskolai docens

Vercsek Patrik: A kunok és a jászok katonai szerepe a középkori magyar

hadszervezetben. Konzulens tanár: Dr. Gulyás László Szabolcs, főiskolai docens

Három V. éves hallgató színvonalas, elmélyült kutatásokat tükröző előadását hallgatták meg a jelenlévők:

Szilágyi Dávid: Abraham Lincoln beszédeinek és az USA történelmi eseményeinek

hatása az 1860-as elnöki kampányban.

Konzulens tanár: Dr. habil. Zsoldos Ildikó, főiskolai tanár

Nagy Laura: Luby Zsigmondné Ilosvay Katalin szerepvállalásai.

Konzulens tanár: Dr. habil. Zsoldos Ildikó, főiskolai tanár

Molnár Eszter: III. Richárd uralkodása (1483-1485) és annak szerepe későbbi

megítélésében. Konzulens tanár: Dr. Aszalós Éva, főiskolai docens

 

Az OTDK-án II. helyezést elért Tóth Miklós bemutatta új kutatási témáját, céljait és a témával kapcsolatos gazdag forrásanyagot is. Előadásának címe: "Társadalmi mobilitás az Anjou-korban és Magyar Pál életútja". Konzulens tanára: Dr. Gulyás László Szabolcs, főiskolai docens.

A három oktatóból álló zsűri, Dr. habil. Zsoldos Ildikó intézetigazgató, Dr. Buhály Attila szakfelelős és Dr. Szabó-Zsoldos Gábor adjunktus, az alábbi helyezésekről hozott döntést:

  1. Molnár Eszter
  2. Nagy Laura és Tóth Miklós
  3. Szilágyi Dávid

 

A TDK ülés sikeres és színvonalas volt, emellett építő jellegű, hiszen az oktatók értékelték a hallgatók munkáját  és hasznos szakmai tanácsokkal látták el őket.

0

2

3

4

5

6