Magyar rekorder lett Körei László, intézetünk oktatója

Körei László központvezető, egyetemünk oktatója a Magyar Rekordok regisztrátora nyilvántartó mérése alapján felállította „a legtöbb egyetemi vagy főiskolai szakképzettség sebességrekordját”. Az életkor és a megszerzett oklevelek számát tekintve példátlan eredmény hivatalos átadására február 20-án, Budapesten került sor.

„Körei László valamennyi oklevelét eredetiben bemutatta, amelyekről a szemle során egyértelműen megállapítható volt, hogy valamennyi eredeti, s ténylegesen számára lett kiállítva, és ezzel közhitelesen is bizonyítja Magyarországon a rekordbejelentés tárgyát képező rendkívüli emberi és szellemi teljesítmény megtörténtét.” (Magyar Rekordok regisztrátora)

Értékkutatást végeztek oktatóink és tehetséges hallgatóink

Értékkutatást végeztek oktatóink és tehetséges hallgatóink

A Nyíregyházi Egyetem elhivatott oktatói és nappali tagozatos hallgatói a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány "Nyírségi Bokortanyák I." kutatásába kapcsolódtak be 2022. május első hetében, valamint szeptember utolsó hetében. 4 kisebb kutatócsoport képviselte egyetemünket, így egy országos kutatás részévé is válhattunk. Hallgatóink több képzési területről is aktívan teljesítették a kutatási folyamatot és a valódi terepmunkát, valamint a közös publikáció megírását és a dokumentumfilmben való szereplést is. A szociálpedagógia, a pedagógia alapszakról, s az osztatlan földrajztanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, valamint testnevelő tanári szakpár hallgatói végezték a terepen folyó szóbeli és írásbeli kérdezéseket.

Őszi Bükk te csodás!

2022. október 29-én élménydús tanulmányi kiránduláson vettek részt az elsős történelemtanár szakos hallgatók. A kirándulást Miskolcon ejtették meg dr. Buhály Attila tanár úrral, ahol több történelmi jelentőséggel bíró barlangot látogattak meg.

Közös kutatómunka a Lakiteleki Népfőiskolával

A Nyíregyházi Egyetem elhivatott oktatói és nappali tagozatos hallgatói a Lakiteleki Népfőiskola Nyírségi Bokortanyák I. kutatásába kapcsolódtak be 2022. május 1. és 8. között, összesen 4 csoportban. 

Körei László tanár úr, a Történettudományi és Filozófia Intézet oktatója, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetője kutatócsapatát Vágner Norbert, Veréb Laura és Virágh Máté alkották, akik mindannyian történelemtanár és állampolgári ismeretek tanár, valamint testnevelő tanár szakos hallgatók.