Nők a kereszténységben: 2017. április 20-21.

A Magyar Törrténelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportja és a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézete közös szervezésében 2017. április 20-21-én egy érdekesnek ígérkező konferencia megrendezésére kerül sor, Nők a kereszténységben címmel.

A két napos rendezvény a reformációs emlékévhez több-kevesebb szállal kapcsolódva, a nőknek a kereszténységben elfoglalt pozícióját, a nőkkel kapcsolatos attitűdök változásait kívánja vizsgálat tárgyává tenni. A szekciókba sorolt előadások érintik egyebek között a nőknek a korai keresztény egyházban betöltött szerepét, a családdal és a házassággal kapcsolatos keresztény felfogások változásait, vagy az olyan kurrensebb témákat, mint kereszténység és feminizmus viszonya. A konferencia nyitó előadását Perintfalvi Rita teológus, a Bécsi Egyetem oktatója tartja. A rendezvényen a legkülönfélébb tudományágak képviselői: történészek, teológusok, irodalmárok, stb. szólalnak fel.

A részletes programmal kapcsolatban az alább letölthető absztraktkötet nyújt eligazítást.

program

Habilitáció

A frissen habilitált oktató köszöntése A Nyíregyházi Egyetem
Történettudományi és
Filozófia Intézetének oktatója,
 
Dr. Zsoldos Ildikó főiskolai docens 2016. április 20-án sikerrel tartotta meg habilitációs előadásait a Debreceni Egyetemen, 98,66% -os eredményt érve el.
 
Ezúton gratulálunk kollégánknak a sikerhez!

In memoriam Tóth László

90 éve született Dr. Tóth László

November 13-án lett volna 90 éves dr. Tóth László, a Nyíregyházi Főiskola egyik jogelődje, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanára. A Történettudományi Tanszék docensének nyíregyházi Északi temetőbeli sírjánál kollégák, tanítványok emlékeztek a 2005-ben elhunyt főiskolai oktatóra.

Az intézetünkről

A Történettudományi és Filozófia Intézet 2011 júniusában jött létre a Nyíregyházi Főiskola két patinás tanszékének, az 1967 óta létező Történettudományi, valamint az 1992-ben alakult Filozófia Tanszék szervezeti kereteként.